Oscar Yachtbuilding is een kleinschalig bedrijf maar groots en veelzijdig in prestatie!

Zij zijn gespecialiseerd in de scheepsbetimmering (interieur en exterieur) voor de beroeps- en pleziervaart.