Systeem mogelijkheden en beperkingen.

E-plex kan gebruikt worden om controle en toezicht te houden op een enorm scala van apparatuur,  maar er zijn ook enkele belangrijke beperkingen die genoemd moeten worden.

Een simpel E-plex systeem kan bestaan uit het controleren van tank niveaus, accuspanning of aansturing van verlichting. Hierbij worden de gegevens uitgelezen en/of aangestuurd vanaf een touchscreen paneel.
Dit kan een ruimte winner zijn, doordat er niet voor elke tank gever, lamp of meting een aparte klok, schakelaar of aflees unit geplaatst hoeft te worden.

De gegevens op de E-plex bus ondergaan verschillende niveaus van fout controle, maar er is geen redundantie en er is ook geen gegarandeerde uitvoeringstermijn voor uit te voeren handelingen. Het is ontworpen om apparatuur, die niet cruciaal is voor de veiligheid aan te sturen.
En niet om systemen te vervangen,  zoals CANbus systemen die speciaal zijn ontworpen met kritieke taken in het achterhoofd.

De volgende lijst van uitsluitingen en beperkingen moet niet als volledig worden beschouwd, maar moeten een beetje aangeven waar het systeem niet te gaan gebruiken. Veel uitsluitingen vloeien voort uit het feit dat iedere logica die geldt voor een module uitgang, verloren zou gaan als het gebruikt wordt in de handmatige modus.

Vaartuig uitsluitingen

 • Aansturing van de voortstuwing motoren. Toezicht op de accuspanning houden is prima, maar er  mag  geen directe controle van de motoren of transmissie plaatsvinden.
 • De besturing van boeg / hekschroef.
 • Lenspomp systemen.  Monitoring en handbediening is aanvaardbaar zolang de richtlijnen voor deze systemen worden nageleefd.
 • Brand alarm, inbraak alarm, gas of koolmonoxide alarmen kunnen uiteraard door het uitvallen van het systeem resulteren in een verlies van bescherming.  Voedingen voor deze alarmsystemen moeten worden uitgevoerd buiten het E-plex systeem om.

Vaartuig beperkingen

 • Ankerlieren kunnen worden aangestuurd, maar een eigenaar moet worden geadviseerd deze van het systeem uit te schakelen wanneer het vaartuig onderweg is. Er kunnen bijvoorbeeld ook voetschakelaars worden aangesloten als handmatige bediening.
 • Hetzelfde geldt voor de verschillende lieren gebruikt op zeiljachten.  Als de controle daarover van cruciaal belang is voor de werking van de boot,  dan moet er ook een handmatige methode van bediening zijn,  zoals een voetpedaal.
 • Als het systeem wordt gebruikt om generatoren te starten,  dan moet er een voorziening zijn om deze uit te kunnen schakelen als de boot bijvoorbeeld uit het water is.

Voertuig uitsluitingen

 • Aansturing van de motor,  stuurinrichting,  remmen of een veiligheidssysteem.
 • Aansturing van wegverlichting,  bijvoorbeeld koplampen,  remlichten,  indicatoren, enz.

Voertuig beperkingen

 • Aansturing  van uitschuifbare  secties,  luifels etc deze moeten kunnen worden uitgeschakeld wanneer het voertuig in beweging is, of wanneer hun werking verwondingen kunnen veroorzaken.
 • Als het systeem wordt gebruikt om generatoren te starten, dan moeten deze kunnen worden uitgeschakeld wanneer het aanslaan kan leiden tot een probleem, bijvoorbeeld wanneer het voertuig in een garage is.

Algemene beperkingen

 • Aansturen van veiligheidssystemen zoals bijvoorbeeld om met behulp van een sensor een elektrische deur te laten stoppen om letsel te voorkomen is niet toegestaan.
 • Aansturing van elektrische of hydraulische systemen die gebruik maken van eindschakelaars etc is ook niet aan te bevelen omdat bij systeem uitval de bediening en uitvoering onvoorspelbaar word.